Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Сільгосппідприємства області практично завершують посів ранніх ярих зернових культур. Незабаром для виробників насіння розпочнеться наступний етап виробництва – підготовка та проведення польового оцінювання сортових посівів.

   Згідно ст. 15 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», насіння і садивний матеріал вводяться в обіг лише після їх сертифікації. А ст. 17 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» передбачено що, використання для сівби/посадки насіння та/або садивного матеріалу, що не має відповідного сертифіката, забороняється.
Однією з умов видачі сертифікатів є відповідність насіння або садивного матеріалу за сортовими або товарними якостями вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва.
   В зв’язку з цим відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва хоче звернути увагу на окремі аспекти, що стосуються порядку визначення сортових якостей насіння. Так, визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу здійснюється шляхом польового оцінювання, ділянкового та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним при його реєстрації.
   Проведення польового оцінювання насіннєвих посівів/насаджень з послідуючою видачею сертифікатів, що дають право реалізації насіння передбачено лише у господарств занесених до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва. Тому господарствам, що планують виробництво насіння, необхідно в якомога коротші терміни, до початку настання строків проведення польового оцінювання подати заяву про включення юридичної або фізичної особи-підприємця до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва на 2018 рік. Заява подається за адресою 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Зауважимо, що саме визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу регламентується «Порядком проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017р. № 97.

   Згідно цього Порядку суб’єкт насінництва та розсадництва подає до органу із сертифікації або його підрозділу за місцезнаходженням посіву або насадження заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу за формою згідно з додатком 1 цього Порядку:
не пізніше ніж за 20 робочих днів до закінчення граничного строку проведення польового оцінювання посіву сільськогосподарських рослин;
не пізніше 10 травня поточного року — для садіння щепленого винограду;
не пізніше 15 червня поточного року — для весняного та літнього садіння хмелю із закритою кореневою системою та літнього садіння саджанців винограду, які перебувають у стані росту; не пізніше 15 жовтня поточного року — для осіннього садіння хмелю з відкритою кореневою системою.
   До заяви обов’язково додаються документи, що підтверджують право на використання сорту рослин (патент та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний договір про використання сорту рослин); копії сертифікатів, виданих на насіння або садивний матеріал попередньої генерації під час послідовного розмноження; схему розміщення поля (полів) посіву або насадження з прив’язкою до місцевості; для гібридів — інформація про співвідношення чоловічих і жіночих рослин, визначене власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту; інформацію про обраного аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) у разі можливості проведення польового оцінювання аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить діяльність як незалежний експерт.
   Після отримання комплекту документів, орган сертифікації розглядає заявку, проводить перевірку документів, не пізніше десяти робочих днів після отримання заявки приймає рішення щодо можливості виконання робіт із сертифікації і надає заявнику повідомлення, в якому відповідно до поданої заявки зазначаються аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) (залежно від категорії насіння і садивного матеріалу), який буде проводити польове оцінювання посівів, відбір проб, а також інші умови, що пов’язані з проведенням сертифікації.
   Зважаючи на те, що невдовзі настане час проведення попереднього інспектування насінницьких посівів зернових культур (для м’якої та твердої пшениці, ячменю, жита, тритикале, вівса воно проводиться під час періоду колосіння-цвітіння) рекомендуємо в якомога коротші терміни подати заявки на визначення сортових якостей посівів до органу із сертифікації або його підрозділу за місцезнаходженням посіву.
   Надані матеріали мають інформаційний характер.

   Матеріал підготував                                                                     А. В. Тарнавський

сайт зроблено в adgrafics