Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Сектор управління персоналом Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області доводить до відома наступну інформацію:

1. Щодо вільного володіння держаною мовою особами, які претендують на вступ на державну службу:

Постановою КМУ №301 від 26.04.2017р. затверджено Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. Постанова КМУ прийнята на виконання Закону України "Про державну службу". Згідно з Порядком, процес атестації відбувається в письмовій або усній формах.

Атестація в усній формі включає ділову розмову за визначеним сценарієм та повідомлення-презентацію на встановлену комісією тему. У письмовій формі - тестове завдання та письмовий переказ тексту з фахових питань. Після проходження атестації особи, які претендують на вступ на державну службу, отримують відповідні посвідчення. Атестацію будуть організовувати і проводити атестаційні комісії, утворені у вищих навчальних закладах, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань "Публічне управління та адміністрування". У Хмельницькій області - Хмельницький національний університет, Хмельницький університет управління та права, Подільський державний аграрно-технічний університет.

Крім того, відповідно до пункту 56 Порядку, вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які мають такі документи:

  • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення української мови;
  • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
  • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови;
  • диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія. Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті документів, може звернутися до уповноваженого вищого навчального закладу із заявою про видачу посвідчення на безоплатній основі. До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до нього додатків.

2. Про оновлений перелік тестових питань на перевірку знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та спеціального законодавства для кандидатів на посади державної служби. Наказом Національного агентства України з питань державної служби та Міністерства юстиції України від 29 травня 2017 року № 110/1740/5 (зі змінами, внесеними наказом від 31 травня 2017 року № 113/1780/5) затверджено оновлений перелік тестових питань для кандидатів на зайняття посади державної служби.

Кандидати на зайняття вакантної посади державної служби до 02 липня 2017 року включно проходять тестування згідно з переліком тестових питань, затвердженим наказом НАДС та Мін’юсту від 06 травня 2016 року № 97/1328/5. Оновлений перелік тестових питань буде застосовуватися з 03 липня 2017 року.

Інформація від 16 червня 2017 року

сайт зроблено в adgrafics