Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Керівникам агроформувань області (за списком)
ВІДПОВІДНО ДО СТ. 2 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» у редакції від 2 жовтня 2012 р. (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 864-VIII від 08.12.2015), до об’єктів насінництва та розсадництва належать насінницькі посіви та насадження.

   У ст. 13 цього Закону до прав суб’єктів насінництва та розсадництва віднесено право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин (клонів, ліній, гібридів першого покоління) перехреснозапильних культур перед іншими товаровиробниками, а також право вимагати відшкодування завданих збитків від перехресного запилення посівів перехреснозапильних культур іншим сортом внаслідок порушення їхнього права на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів, встановленого цим Законом.

   Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 07.10.2016 № 365. Згідно із вказаним Порядком, відповідно до запланованого обсягу виробництва насіння та садивного матеріалу суб’єкт насінництва та розсадництва узгоджує питання невисівання споріднених перехреснозапильних рослин з іншими суб’єктами господарювання, які використовують земельні ділянки, розташовані від насіннєвого посіву на відстані в межах норм просторової ізоляції. За результатами узгодження може укладатися угода про невисівання споріднених перехреснозапильних рослин, а також про взаємні гарантії вчасного знищення падалиці культур, які є джерелом небажаного запилення на земельних ділянках в межах норм просторової ізоляції протягом вегетаційного періоду відповідного року.
Суб’єкти насінництва та розсадництва мають право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин (клонів, ліній, гібридів першого покоління) перехреснозапильних культур перед іншими суб’єктами господарювання, що здійснюють товарне сільськогосподарське виробництво.
   Під правом на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів розуміють, що в разі подання суб’єктом насінництва та розсадництва плану-схеми розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин до відповідного територіального органу Держпродспоживслужби, інші суб’єкти господарювання не мають права розміщувати посіви споріднених перехреснозапильних рослин на відстані в межах норм просторової ізоляції.
Для отримання права на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин (клонів, ліній, гібридів першого покоління) перехреснозапильних культур перед іншими суб’єктами господарювання, що здійснюють товарне сільськогосподарське виробництво, рекомендуємо до 1 березня 2017 року надати управлінню контролю в сфері насінництва та розсадництва (вул. Староміська (Примакова 9) м. Хмельницький, 29013) план - схеми розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур, завірені підписом і печаткою*. Суб’єкт насінництва та розсадництва від якого план - схема надійшла першою має право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів.
Інформація подається суб’єктами насінництва та розсадництва, що планують відведення насіннєвих ділянок перехреснозапильних культур в 2017році.

В. о. начальника                                                                                                        О. П. Садов’юк


Грабар Н. М. 72-06-27

сайт зроблено в adgrafics