Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs


До уваги суб’єктів насінництва та розсадництва

Про управління контролю в сфері насінництва та розсадництва

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та в зв’язку з ліквідацією Держсільгоспінспекції України, функції і повноваження із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин покладено на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба України).

Відповідно нового законодавства контроль за додержання суб’єктами насінництва та розсадництва вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва на території Хмельницької області здійснюється спеціалістами Управління контролю в сфері насінництва та розсадництва, що є структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.

Управління відповідно завдань, покладених на нього, здійснює державний нагляд (контроль):

за діяльності суб'єктів усіх форм власності і господарювання у сфері насінництва та розсадництва, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу рослин, а також за умовами вирощування садивного матеріалу, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу. 

дотриманням технології виробництва на етапах вирощування, збирання і післязбиральної обробки насіння і садивного матеріалу.

дотриманням сортових та посівних якостей насіння, що реалізується суб'єктами оптової та роздрібної торгівлі.

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/411-15.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/864-19/paran242#n242.

Про сертифікацію насіння

З метою забезпечення виконання функцій сертифікації насіння і садивного матеріалу, відповідно до статей 7, 18, 18.1 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", підпункту 2 пункту 3 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,  наказу  Мін АПК від 19.01.2017 № 7 Державне підприємство "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції"  уповноважено на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, визнано адміністратором Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), Реєстру органів з оцінки відповідності, Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, держателем яких є  Міністерство аграрної політики та продовольства України.

На період до затвердження Кабінетом Міністром України Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та Порядку формування вартості послуг з проведення сертифікації у сфері насінництва та розсадництва органами з оцінки відповідності державної форми власності та аудиторами із сертифікації (агрономами – інспекторами) державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції проводить діяльність з визначення посівних якостей насіння з видачею Протоколу випробувань з оплатою робіт на договірних засадах ( http://zernolab.com.ua ).

Про внесення змін у законодавство України

Управління контролю в сфері насінництва та розсадництва Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області доводить до відома суб’єктів насінництва та розсадництва, що планують здійснювати вирощування насіння та садивного матеріалу з метою його подальшої реалізації, про затвердження наказом Міністерства аграрної політики і продовольства України від 13.06.2016 № 198 форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей які містить такий Реєстр.

Ознайомитись з даним наказом та формами можна на сайті Верховної ради України за адресою http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0894-16

 Включення до Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва (далі Реєстру) фізичних або юридичних осіб регламентується статтею 12 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" і проводиться відповідно до Порядку ведення Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва.  http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249552736 .

Також повідомляємо, що постановами Кабінету Міністрів України з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством у сфері насінництва затверджено наступні документи:

«Порядок підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора з сертифікації (агронома – інспектора) та форми заяви на складання такого іспиту». http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1420-16.

«Порядок видачі, скасування, тимчасового зупинення дії свідоцтва аудитора з сертифікації (агронома – інспектора)».http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1031-2016.

«Порядок ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249614387 .

«Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1413-16.

Про здійснення повноважень в частині технічного нагляду

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1051 на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів покладено повноваження з реєстрації техніки та видачу посвідчень тракториста-машиніста.

Після приведення ряду нормативно-правових актів у відповідність до прийнятого Урядом рішення Держпродспоживслужба та її територіальні органи розпочнуть виконувати функції в частині технічного нагляду.

Про відновлення реєстрації техніки, видачі посвідчень тракториста - машиніста буде повідомлено додатково.

сайт зроблено в adgrafics