Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Поділля щедре родючістю землі. З діда-прадіда ведуть на ній хліборобський родовід подоляни, засіваючи ниву насінням і пожинаючи життя.

Наукове забезпечення насінництва та розсадництва області, виробництво та реалізацію добазового насіння здійснюють Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція та Подільський державний аграрно-технічний університет. Вирощуванням базового насіння (еліти) займаються п’ятнадцять, а сертифікованого  насіння 22 суб’єктів насінництва.

Згідно з  даними суб’єктів насінництва, на території області під урожай 2019 року сертифіковано майже 13 тисяч тонн насіння озимих культур, в тому числі 11,7 тис. тонн (42 відсотки до заявлених обсягів виробництва). В тому числі насіння пшениці сертифіковано 9692 тонн, ячменю – 1095 тонн, жита – 922,6 тонн. Здійснюється доробка та сертифікація насіння ярих культур.

Сьогодні на Хмельниччині державний контроль в сфері насінництва і розсадництві здійснює Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, зокрема відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва. Опікуються вони дотриманням вимог Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Першу в світі контрольно-насіннєву станцію в 1863 році організував німецький вчений Н. Ноббе в м. Тарандт (Саксонія). Згодом, подібні заклади було відкрито в Австрії, Данії, Швеції та інших країнах. В Україні, першу контрольно-насіннєву лабораторію створив 1 березня 1897 року професор Петро Родіонович Сльозкін при Київському товаристві заохочення землеробства та сільськогосподарської промисловості, яка офіційно ввела норми на насіння. За перший рік свого існування лабораторія зробила понад 1000 зразків насіння, що надійшли від замовників.

В 1912 році єдиною в нашому краї була контрольно-насіннєва лабораторія, що діяла на Вінницькому насіннєвому заводі.

Першим законодавчим актом по контролю за насінням в країні була урядова Постанова «Про державний контроль насінного матеріалу в торгових підприємствах», опублікована в січні 1926 року в українській пресі.

В області з 1921 до 1932 року при Кам’янець-Подільському сільськогосподарському інституті існувала зразкова контрольно-насіннєва лабораторія, яка в 1932 році була реорганізована в Кам’янець-Подільську міжрайонну державну насіннєву інспекцію Вінницької області.

В 1936 році була організована Кам’янець-Подільська окружна контрольно-насіннєва лабораторія, а в 1937 році в зв’язку з відокремленням Кам’янець-Подільської області від Вінницької організована Кам’янець-Подільська обласна контрольно-насіннєва лабораторія.

Постановою Ради народних комісарів від 25.06.39р. організована система районних контрольно-насіннєвих лабораторій народного комісаріату земельних справ УРСР. На її підставі в області було створено 37 районних контрольно-насіннєвих лабораторій. Завідуючими були призначені по сумісництву агрономи насіннєводи МТС. В такому складі вони були до Великої Вітчизняної війни. Основними їхніми завданнями були: перевірка посівних якостей насіння сільськогосподарських культур.

В 1944 році контрольно-насіннєві лабораторії були реорганізовані в державні інспекції по насінному контролю і карантину сільськогосподарських культур. З 1944 по 1946 р.р. називалась Кам’янець-Подільська обласна інспекція по насінконтролю і карантину сільськогосподарських культур.

В 1946 році держнасінінспекції по держконтролю відокремились від інспекцій по карантину сільськогосподарських культур і реорганізовані в контрольно-насіннєві лабораторії.

В 1947 році контрольно-насіннєві лабораторії були реорганізовані в державні інспекції по якості насіння. В 1949 р. був затверджений перший Держстандарт на методи визначення якості насіння.

В 1953 році держнасінінспекції по якості насіння знову були реорганізовані в контрольно-насіннєві лабораторії при МТС, а обласна контрольно-насіннєва лабораторія ліквідована. В створеному управлінні виробництва і заготовок сільськогосподарської продукції при відділі землеробства, згідно штатного розпису №202 від 1955р., працювало два агрономи-насіннєводи, які курирували роботою районних контрольно-насіннєвих лабораторій.

В переданих архіву документах не виявлені відомості, на основі яких документів проводилась реорганізація інспекції.

У відповідності з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 16 січня 1954 року Кам’янець-Подільська область перейменована в Хмельницьку. До 1953 року назва була Кам’янець-Подільська обласна контрольно-насіннєва лабораторія.

В 1961 році були створені самостійні державні контрольно-насіннєві лабораторії Міністерства сільського господарства УРСР. «Положення про державну контрольно-насіннєву лабораторію» було затверджено 6 липня 1961 року Мінсільгоспом УРСР.

Постановою Ради Міністрів УРСР від 1 грудня 1965 року № 1128 обласна контрольно-насіннєва лабораторія перетворена в обласну державну насіннєву інспекцію.

В 1993 – Україна першою з країн СНГ розробила і прийняла Закон України «Про насіння», державний стандарт України «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови» (ДСТУ 2240 – 93), які містять вимоги до якості насіння основних сільськогосподарських культур, який чинний і сьогодні.

У 1998 – Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про вступ до Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння» № 1143. 1 травня 1999 Україну, в особі Української державної насіннєвої інспекції визнано повноважним членом цієї асоціації. У 2009 Україна приєдналась до Насіннєвих Схем ОЕСР стосовно зернових, кукурудзи та сорго, в 2014 - хрестоцвітні, олійні та прядивні культури, а в 2017 - буряк кормовий та цукровий.

У 2002 введено у дію новий державний стандарт України ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості», який врахував український досвід, нові пошуки науковців і вимоги міжнародних стандартів.

З 2003 року на головних та державних інспекторів з насінництва  областей та районів України, в тому числі на 46 інспекторів Хмельницької області поширено дію Закону України «Про державну службу».

З введенням в дію Закону України «Про насіння і садивний матеріал», затверджено Положення про державні насіннєві інспекції, яким визначено, що вони здійснюють державний контроль за діяльністю суб’єктів усіх форм власності та господарювання у сфері насінництва. На Хмельниччині зазначені функції виконували обласна та 20 районних державних насіннєвих інспекцій.

В області шанують ветеранів державного насіннєвого контролю, серед яких: Мельник Б. А., Терменська А. П., Нікітчук П. І., Цицера В. О., Пшенична М. А., Турчак С. М., Чернявська В. П., Мерека О. А., Тимчук А. С., Міняйло Н. К., Сович Ю. М., Мальнова Н. М., та багато інших, які своєю працею примножували статки області.

В 2010 році, на виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (наказ Міністерства аграрної політики України  від 27.12.2010 № 866) державні насіннєві інспекції України реорганізовано шляхом приєднання до Державної інспекції сільського господарства України. Інспекція входила до системи органів виконавчої влади і забезпечувала реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі , в тому числі і в у частині насінництва та розсадництва.

З моменту припинення діяльності Державної інспекції сільського господарства у грудні 2016 року, в Україні на набрання чинності Закону України «Про насіння і садивний матеріал», в сфері насінництва та розсадництва фактично відбулось розділення функцій та повноважень між двома установами. Виконання функцій сертифікації насіння і садивного матеріалу передані Міністерству аграрної політики, на виконання яких Міністерство уповноважило Державне підприємство «Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції». Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» було утворено Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, одним з важливих завдань якої є здійснення державного контролю щодо дотримання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва. На підставі цього, затверджено Положення про відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва. Положенням визначено, що відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва утворюється як структурний підрозділ Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.

Основними завданнями відділу є здійснення державного нагляду (контролю) за:

діяльністю суб'єктів усіх форм власності і господарювання у сфері насінництва та розсадництва, (включаючи лісове, квітково-декоративне насінництво та розсадництво, насінництво картоплі, овочевих, баштанних, плодових і горіхоплідних культур та розсадництво плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю), садівництва та лісових насаджень, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу рослин, а також за умовами вирощування садивного матеріалу, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу. Дотриманням сортових та посівних якостей насіння, що реалізується суб'єктами оптової та роздрібної торгівлі.

Дотриманням суб'єктами насінництва та розсадництва державних стандартів, інших нормативних документів, веденням документації сортових посівів і насаджень, ділянок гібридизації насіння і садивного матеріалу, правильного відбору проб та вибірок для визначення якостей насіння і садивного матеріалу, оформлення документів на посівні та сортові якості насіння і садивного матеріалу, за введенням насіння і садивного матеріалу в обіг. Сертифікацією насіння і садивного матеріалу.

Дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Також, інспектори відділу розглядають заяви та приймають  рішення про проведення арбітражного визначення; беруть участь в узгодженні розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур,здійснюють інші повноваження, визначенні законами України які покладені на Відділ.

В своїй роботі Відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, наказами, дорученнями Голови Держпродспоживслужби та його заступника, наказами та дорученнями начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області та його заступників, Положенням про Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Купріна 48, телефон (0382) 67-41-55.

Додаткова інформація за посиланням

сайт зроблено в adgrafics