Телефон гарячої лінії +38 (0382) 65-07-34

but vs
but ap
but up
but zs

 

Закон України «Про насіння і садивний матеріал» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/411-15

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/864-19

 

Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/37-15

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 691 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування»:http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249390137

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 762 «Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна»:

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249446985

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 882 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва»

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249552736 .

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 881 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/881-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 916 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру органів з оцінки відповідності» http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249570690

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.16 № 979 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249614387 .

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.16 № 1031 «Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1031-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 97 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249782088

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.17 № 350 «Про затвердження Порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)»

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250014618

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 507 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питаньбезпечності харчових продуктів та захисту споживачів»:

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250138752

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017р № 615 «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та Порядку оформлення заяв для проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу»

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250213259

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2018р № 200 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-za-yakimi-ocinyuyetsya-stupin-riziku-vid-provadzhennya

Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 13.06.2016 № 198 «Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0894-16

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.07.2016 № 257 «Про затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2016 року за № 1152/29282

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1152-16

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.10.2016 № 362 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 за № 1659/29789:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1659-16

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.10.2016 № 366 «Про затвердження Порядку підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) та форми заяви на складання такого іспиту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2016 року за № 1420/29550

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1420-16.

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.10.2016 № 365 «Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 листопада 20016 року за № 1413/29543

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1413-16.

Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 17.05.2017 № 246 «Про деякі питання забезпечення визначеннясортових якостей насіння і садивного матеріалу»

http://minagro.gov.ua/ministry?nid=24062

Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 14.06.2017 № 298 «Про утворення комісій із підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)» http://www.minagro.gov.ua/uk/print/ministry?nid=24320

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.07.17 р № 348 «Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1142-17

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.12.2017 за № 709 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин» Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 січня 2018 р. за № 112/31564

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0112-18

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.01.18р №18 «Про затвердження Методики проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю (POST-control)»

http://minagro.gov.ua/ministry?nid=25281

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3116-12

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1103-16

Державний Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2018 рік

http://www.minagro.gov.ua/ministry?nid=21767

Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва на 2017

http://minagro.gov.ua/uk/ministry?nid=25166

Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва на 2018

http://minagro.gov.ua/uk/ministry?nid=25166

Реєстр сертифікатів на насіння і садивний матеріал

http://minagro.gov.ua/uk/ministry?nid=25169

Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)

http://minagro.gov.ua/uk/ministry?nid=25167

Реєстр органів з оцінки відповідності

http://minagro.gov.ua/uk/ministry?nid=25168

Реєстри виноградних насаджень

http://minagro.gov.ua/uk/ministry?nid=25228

сайт зроблено в adgrafics